Gmina Pieńsk

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY PIEŃSK

INFORMACJA

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY PIEŃSK W SEZONIE - 2018/2019 

Porozumieniem z dnia 23 października 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk powierzył Zakładowi Usług Komunalnych w Pieńsku wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i terenach wiejskich Gminy Pieńsk w sezonie 2018/2019.

Osoby odpowiedzialne za prawidłowe i niezwłoczne podjęcie działań w przypadku wystąpienia zimowych zjawisk atmosferycznych lub interwencji mieszkańców i użytkowników dróg, podając poniższe dane do publicznej wiadomości:

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku ul. Bolesławiecka 29 tel. 757786511 do 14

Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku tel. 75 7786357

Od 1 listopada 2018 do 31 marca 2019 roku, w czasie występowania opadów śniegu, oblodzeń jezdni i chodników wprowadzone zostaną całodobowe dyżury, a usługi: odśnieżanie, posypywanie miejsc oblodzonych wykonywane będą na bieżąco.

Drogi powiatowe:

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii WP 8a tel. 757750182

 

Drogi krajowedroga krajowa nr 94 – Strzelno

Rejon Dróg Krajowych w Lubaniu tel. 757612251

Drogi wojewódzkie: nr 351 i 353

Dolnośląski Zarząd Dróg we Wrocławiu ul. Krakowska 28

Telefon kontaktowy:

Wykonawca: Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu, ul. Modłowa 8c, 59-700 Bolesławiec, tel. 75721756