Gmina Pieńsk

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV

Logosy projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 będzie realizowany po stronie polskiej na terenie podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu żarskiego w województwie lubuskim, a po stronie niemieckiej – na terenie dwóch powiatów (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia (Görlitz i Bautzen). 

Budżet Programu wynosi 70 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim.

Artykuły

Przejdź do - Końcowy etap prac rewitalizacji parku przy ul. Bolesławieckiej - grudzień 2017 r.

Końcowy etap prac rewitalizacji parku przy ul. Bolesławieckiej - grudzień 2017 r.

3 stycznia 2018

Logosy projektu

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego

– rewitalizacja parku przy ul. Bolesławieckiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

Przejdź do - Postępy prac rewitalizacji parku przy ul. Bolesławieckiej

Postępy prac rewitalizacji parku przy ul. Bolesławieckiej

14 listopada 2017

Logosy projektu

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego

– rewitalizacja parku przy ul. Bolesławieckiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

Przejdź do - Rewitalizacja parku przy ul. Bolesławieckiej

Rewitalizacja parku przy ul. Bolesławieckiej

17 marca 2017

Logosy projektu

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – rewitalizacja parku przy ul. Bolesławieckiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja parku przy ul. Bolesławieckiej w miejscowości Pieńsk.

Czytaj więcej o: Rewitalizacja parku przy ul. Bolesławieckiej

Informacje o projekcie

14 marca 2017

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV

Logosy projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

Podstawowe informacje o projekcie:

Tytuł / Nazwa projektu: Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV

Oś priorytetowa programu: Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Czytaj więcej o: Informacje o projekcie

Informacje o programie INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

1 marca 2017

Logosy projektu

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 będzie realizowany po stronie polskiej na terenie podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu żarskiego w województwie lubuskim, a po stronie niemieckiej – na terenie dwóch powiatów (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia (Görlitz i Bautzen). 

Budżet Programu wynosi 70 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej o: Informacje o programie INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
Przejdź do - Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

15 grudnia 2016

Logosy projektu

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV

Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV” , w ramach którego partnerzy z Polski i Niemiec wspólnie promują aktywne spędzanie wolnego czasu na pograniczu. Powstaną ścieżki rowerowe, nowe trakty pieszo - rowerowe, mała infrastruktura turystyczna oraz obiekty rekreacyjne. Szeroko zakrojone są także działania promocyjne – rajdy po szlakach, konkursy wspinaczkowe, warsztaty w wieży Kamera Obscura. Partnerami projektu są Gmina Zgorzelec (Partner Wiodący),  Powiat Görlitz, Gmina Krauschwitz, Kulturinsel Einsiedel e.V., Powiat Żarski, Gmina Łęknica, Miasto Zgorzelec, Gmina Pieńsk, Nadleśnictwo Lipinki. Suma dofinansowania  wynosi 2 590 820 Euro.