Gmina Pieńsk

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Agnieszka Demichowicz

e-mail: iod@piensk.com.pl