Gmina Pieńsk

Rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces dzieci i młodzieży w Pieńsku

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

Beneficjentem projektu jest Gmina Pieńsk, ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk