Gmina Pieńsk

Podstawa prawna i załączniki

UCHWAŁA NR VIII/65/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Pliki do pobrania