Gmina Pieńsk

Opłaty

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Stawki z uchwały nr VIII/66/2019 z dnia 29-05-2019

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi za pojemnik:

  1. o pojemności 10 l - 6,00 zł

  2. o pojemności 110 l - 51,00 zł

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny i wynosi za pojemnik:

  1. o pojemności 10 l - 8,00 zł

  2. o pojemności 110 l - 72,00 zł

 

Stawki z uchwały nr XIV/117/2020 z dnia 28-01-2020 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca wynosi:

  1. 24,00 zł w przypadku nieruchomości zamieszkałych do 4 osób,

  2. 12,00 zł za każdą następną osobę.

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny od jednego mieszkańca wynosi:

  1. 48,00 zł w przypadku nieruchomości zamieszkałych do 4 osób,

  2. 24,00 zł za każdą następną osobę.