Gmina Pieńsk

Opłaty

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Stawki z uchwały nr XV/64/2016 z dnia 23-02-2016

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca wynosi:

  1. 15,00 zł w przypadku nieruchomości zamieszkałych do 4 osób,
  2. 6,00 zł za każdą następną osobę.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny i od jednego mieszkańca wynosi:

  1. 22,00 zł w przypadku nieruchomości zamieszkałych do 4 osób,
  2. 15,00 zł za każdą następną osobę.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi za pojemnik:

  1. o pojemności 10 l - 4,00 zł
  2. o pojemności 110 l - 45,00 zł

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny i wynosi za pojemnik:

  1. o pojemności 10 l - 6,00 zł
  2. o pojemności 110 l - 66,00 zł