Gmina Pieńsk

Materiały informacyjne

Artykuły

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pieńsk za 2016 rok.

24 kwietnia 2017

Informacja o osiągniętych w roku 2016 poziomach recyklingu

24 kwietnia 2017

Informacja o osiągniętych w roku 2016 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Czytaj więcej o: Informacja o osiągniętych w roku 2016 poziomach recyklingu

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pieńsk za 2015 rok.

21 kwietnia 2016

Informacja o osiągniętych w roku 2015 poziomach recyklingu

21 kwietnia 2016

Informacja o osiągniętych w roku 2015 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Czytaj więcej o: Informacja o osiągniętych w roku 2015 poziomach recyklingu