Gmina Pieńsk

Strona główna

Artykuły

Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Pieńsk na rok 2020

4 grudnia 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zmianami) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

W sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Pieńsk na rok 2020
w zakresie :

  1. ochrony i promocji zdrowia,
  2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  3. ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji oraz zapewnienie integracji społecznej.

Zgodnie z art. 15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. Poz. 688 ze zmianami) w skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 cytowanej ustawy.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Pieńsk na rok 2020

Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych

19 listopada 2019

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 


Czytaj więcej o: Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Wznowienie kursów busów w Bielawie Dolnej

13 listopada 2019

Informujemy że od dnia 14-11-2019 wznawiane jest kursowanie busów z Bielawy Dolnej.

6.20 - wyjazd z Bielawy Dolna skrzyżowanie 

6.23 - Bielawa Dolna Kolonia

6.27 - Stojanów Szklenice

6.29 - Stojanów Stojanówek

6.37 - Pieńsk

6.50 - Dłużyna  Kasztan

Czytaj więcej o: Wznowienie kursów busów w Bielawie Dolnej

Zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 353 - Dłużyna - Strzelno

31 października 2019

Na prośbę Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku, w celu ułatwienia podróżującym dojazdu do pobliskich cmentarzy w święto Wszystkich Świętych 1 listopada,  przywrócono na stałe ruch dwukierunkowy na odcinku drogi DW353 w km od 7+200 do 11+995 (Dłużyna - Strzelno).

W związku z trwającymi na przedmiotowym odcinku robotami wykończeniowymi oraz robotami bitumicznymi (ostatnia warstwa bitumiczna – nawierzchnia ścieralna), Generalny Wykonawca prosi o zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży jak i stosowanie się do obowiązujących ograniczeń prędkości.

Ponadto informujemy, iż powyższe roboty realizowane będą z wykorzystaniem ręcznego kierowania ruchem w trakcie ich prowadzenia.

Czytaj więcej o: Zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 353 - Dłużyna - Strzelno

Zaproszenie do udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości

31 października 2019

Zmiana organizacji ruchu - 1 i 2 listopada 2019

25 października 2019

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIEŃSK INFORMUJE O ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE GMINNEJ

UL. HUTNICZA W PIEŃSKU

Czytaj więcej o: Zmiana organizacji ruchu - 1 i 2 listopada 2019