Gmina Pieńsk

Strona główna

Artykuły

Bitwa o wozy

26 czerwca 2020

MSWiA sfinansuje wozy strażackie dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej.

16 nowych średnich wozów ratowniczo-gaśniczych trafią do gmin do 20 tys. mieszkańców, które w każdym województwie osiągną najwiekszą procentową frekwencję wyborczą w I turze wyborów prezydenckich. Wozy zostaną sfinansowane przez MSWiA.

Szczegóły akcji na stronie gov.pl pod linkiem: https://www.gov.pl/web/mswia/wytyczne-dotyczace-zakupu-wozow-w-ramach-akcji-bitwa-o-wozy

Czytaj więcej o: Bitwa o wozy
Powiększ zdjęcie

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT)

23 czerwca 2020

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) utworzono 1 stycznia 2017 roku. Obecnie formacja znajduje się w czwartym etapie budowy.

Podstawą utworzenia WOT była koncepcja, w myśl której, w Polsce utworzonych zostanie siedemnaście Brygad Obrony Terytorialnej (BOT), po jednej w każdym województwie, za wyjątkiem województwa mazowieckiego, gdzie planowane są dwie brygady.

W odniesieniu do wspomnianej koncepcji, proces formowania oddziałów i pododdziałów WOT rozłożony został na lata 2016 - 2021 i podzielony na cztery etapy, gdzie w czwartym etapie w dniu 27 września 2019 roku rozpoczęło się tworzenie 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Siedziba dowództwa brygady znajduje się we Wrocławiu, w koszarach wojskowych przy alei Hallera.

Czytaj więcej o: Wojska Obrony Terytorialnej (WOT)

Powszechny Spis Rolny 2020

17 czerwca 2020

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej o: Powszechny Spis Rolny 2020
Powiększ zdjęcie

Trwa nabór na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

17 czerwca 2020

Rozpoczął się nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada.

Jeśli Państwo chcieliby pracować jako rachmistrze spisowi, zapraszamy do urzędu gminy, nabór trwa do 8 lipca br.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

Kandydaci na rachmistrzów spisowych do spisu rolnego powinni spełniać następujące warunki:

  1. są osobami pełnoletnimi;
  2. mieszkają na terenie danej gminy;
  3. posiadają co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługują się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5. nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Czytaj więcej o: Trwa nabór na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Ogłoszenie z dnia 15-06-2020

16 czerwca 2020

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku zaprasza do rokowań na sprzedaż

  • nieruchomości stanowiącej mienie gminne: działka nr 131 o powierzchni 7.829 m², położona w Pieńsku w obrębie IV, przy ul. Szkolnej.

Dla nieruchomości gruntowej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015370/3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pieńska położona jest w obszarze terenów przeznaczonych na bazy przedsiębiorstw, składy, magazyny, parkingi samochodów ciężarowych, bazy transportowe lub tp. (28 P,EE,EG). W projekcie nowego mpzp działka nr 131 znajduje się w obszarze terenów przeznaczonych na lokalizację ogniw fotowoltaicznych.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie z dnia 15-06-2020

Otwarcie placów zabaw

13 czerwca 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje że oficjalnie został otwarty miejski plac zabaw na ul. Dąbrowskiego

Przed otwarciem wszystkie urządzenia zostały sprawdzone pod względem technicznym oraz poddane dezynfekcji, do której użyto środka biobójczego zwalczającego wirusy, bakterie oraz grzyby. Dodatkowo w piaskownicy został wymieniony piach.

Jednakże wobec panującego stanu epidemii zwracamy się z prośbą o korzystanie z placu zabaw z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego.

W przypadku dużej liczby osób przebywających na terenie placu, prosimy o wybranie innej lokalizacji na wypoczynek i zabawę.

Dodatkowo w trosce o naszych najmłodszych mieszkańców miasta przypominam o obowiązku zasłaniania twarzy w sytuacji kiedy nie ma możliwości zachowania 2 metrowego dystansu pomiędzy użytkownikami (przepis ten nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia).

Życzymy udanej i bezpiecznej zabawy.

Czytaj więcej o: Otwarcie placów zabaw