Informacje dla uchodźców z Ukrainy
Fundusze na nowe instalacje grzewcze - ANKIETY

POWT Polska-Saksonia na lata 2007-2013

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska-Saksonia 2007-2013
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Inwestujemy w waszą przyszłość

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach tego programu jest współpraca partnerów polskich i saksońskich, spełniających kryteria jakie stawia przed beneficjentami Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym, to jest:

 • wspólne przygotowanie projektu,
 • wspólna realizacja,
 • wspólny personel,
 • wspólne finansowanie,
 • zasada partnera wiodącego,
 • dwujęzyczny wniosek i obowiązkowe załączniki.

Gmina Pieńsk stara się maksymalnie wykorzystać atut swojego przygranicznego położenia i naturalnej trwającej od początku lat 90 współpracy partnerskiej z gminami niemieckimi leżącymi po drugiej stronie Nysy Łużyckiej.

Projekty zrealizowane w ramach projektu przez Gminę Pieńsk:

 • Budowa otwartego kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Pieńsku ” - Gmina Pieńsk
 • Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji EuRegioKom Pieńsk”
 • Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neisseaue wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą obustronną dostawę wody pitnej”
 • Poprawa infrastruktury i wyposażenia OSP Gminy Pieńsk - budowanie transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej, zwalczanie skutków katastrof na polsko-saksońskim pograniczu - Gmina Pieńsk
 • PRZYGODA Z NYSĄ – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckego – II Gmina Pieńsk