Informacje dla uchodźców z Ukrainy
Fundusze na nowe instalacje grzewcze - ANKIETY

Rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces dzieci i młodzieży w Pieńsku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

  • Priorytet X Edukacja,
  • Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji,
  • poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- konkursy horyzontalne, pod nazwą: „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces dzieci i młodzieży w Pieńsku”

Beneficjentem projektu jest Gmina Pieńsk, ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk

Artykuły

Przejdź do - Wręczenie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Wręczenie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych

15 stycznia 2020

14 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się uroczysta gala wręczenia

Stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Stypendia przyznane zostały w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces dzieci i młodzieży w Pieńsku”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zakłada wsparcie obejmujące prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, a także szkolenia i kursy, pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także doposażenie trzech szkół w pracownie umożliwiające nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w obszarze przyrody i matematyki.

Czytaj więcej o: Wręczenie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych - listy stypendialne

12 grudnia 2019

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Publikujemy do pobrania listy wniosków stypendialnych:

  • lista wniosków
  • lista rankingowa
  • lista rezerwowa

Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych

19 listopada 2019

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 


Czytaj więcej o: Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Rekrutacja do projektu Rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces dzieci i młodzieży w Pieńsku

21 grudnia 2018

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 


Poniżej załączamy do pobrania Regulamin Projektu i formularze zgłoszeniowe. 

Czytaj więcej o: Rekrutacja do projektu Rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces dzieci i młodzieży w Pieńsku