Informacje dla uchodźców z Ukrainy
Fundusze na nowe instalacje grzewcze - ANKIETY

Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rządowy program Zdalna szkoła umożliwił samorządom pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych na zakup komputerów, tabletów i oprogramowania do prowadzenia lekcji „w trybie online”

Projekt grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Artykuły

Przejdź do - Laptopy dla uczniów w ramach projektu "Zdalna szkoła"

Laptopy dla uczniów w ramach projektu "Zdalna szkoła"

19 listopada 2020

logosy programu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk – Jan Magda przekazał rodzicom dzieci uczących się w szkołach podstawowych działających na terenie gminy Pieńsk sprzęt komputerowy na potrzeby realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Czytaj więcej o: Laptopy dla uczniów w ramach projektu "Zdalna szkoła"

Kolejna transza środków na zakup sprzętu komputerowego - Zdalna Szkoła +

26 maja 2020

Informujemy że Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło kolejną transzę środków - 180 milionów złotych na wyposażenie w sprzęt komputerowy.

Gmina Pieńsk na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie ponownie znalazła się w gronie beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i otrzymała 55 tys. złotych na realizację projektu Zdalna Szkoła+.

W ramach projektu gmina zakupi nowy sprzęt komputerowy, który zostanie wypożyczony najbardziej potrzebującym uczniom.

Według założeń programu Zdalna Szkoła+, priorytetem jest wsparcie rodzin wielodzietnych.

Jeden laptop na troje czy czworo dzieci w wieku szkolnym to za mało. Chcemy pomóc - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Samorządy będą mogły je kupić za pieniądze z nowego programu

Nowe komputery będą wspomagały zdalną naukę

30 kwietnia 2020

Pieńsk znalazł się w gronie beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i otrzymał 60 tys. złotych na realizację projektu Zdalna Szkoła. W ramach projektu gmina zakupi nowy sprzęt komputerowych do prowadzenia internetowych lekcji.

Czytaj więcej o: Nowe komputery będą wspomagały zdalną naukę