Informacje dla uchodźców z Ukrainy
Fundusze na nowe instalacje grzewcze - ANKIETY

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - kontynuacja inwestycji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Logosy programu

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - kontynuacja inwestycji

jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacje ogólne:

A1. Program Operacyjny  RPO WD 2014-2020

A2. Oś priorytetowa 4  Środowisko i zasoby

A3. Działanie  4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

A4. Poddziałanie  - 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa, konkursy horyzontalne

Artykuły

Zwiększone dofinansowanie projektu Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk

22 października 2020

Logosy programu

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - kontynuacja inwestycji
jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Pieńsk uzyskała zgodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na wprowadzenie zmian w projekcie, w zakresie zwiększenia wydatków kwalifikowanych projektu i tym samym zwiększenia dofinansowania w projekcie.

Plan finansowy projektu (w PLN) po zmianach:

 • Wartość całkowita projektu: 14 106 568,46
 • Kwota wydatków kwalifikowanych: 11 186 696,92
 • Kwota wydatków niekwalifikowanych: 2 919 871,54
 • Kwota dofinansowania: 9 508 692,39 (85%)
 • Kwota wkładu własnego: 1 678 004,53

Termin zakończenia realizacji projektu pozostaje bez zmian - tj. 30-06-2021 r.

Przejdź do - Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

27 maja 2020

Logosy programu

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji

jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacje ogólne:

A1. Program Operacyjny RPO WD 2014-2020
A2. Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby
A3. Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa
A4. Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – konkursy horyzontalne

Miejsce realizacji projektu

 • Województwo DOLNOŚLĄSKIE
 • Powiat zgorzelecki
 • Gmina Pieńsk
 • Miejscowości: Strzelno, Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna, Bielawa Górna, Pieńsk
Czytaj więcej o: Informacje o projekcie