Jesteś tutaj: Start / Gospodarka odpadami / Opłaty
Wybory Prezydenta RP

Opłaty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, za który następuje rozliczenie. (np. za miesiąc styczeń 2014r. płatność do 31.01.2014r., za luty 2014r. płatność do 28 lutego 2014r. itd.)
 • Opłatę wnosi się przelewem na indywidualny rachunek bankowy podatnika (do uzyskania w kasie Urzędu) lub pod nr 757786511 wew. 128.
 • W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko osoby składającej deklarację oraz adresy nieruchomości, których dotyczą opłaty.
 • Podstawą wniesienia opłaty jest złożona deklaracja, lub decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk, (nie ma żadnych książeczek wpłat, umów).

Stawki z uchwały nr VIII/66/2019 z dnia 29-05-2019

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca wynosi:

 1. 17,00 zł w przypadku nieruchomości zamieszkałych do 4 osób,
 2. 8,00 zł za każdą następną osobę.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny i od jednego mieszkańca wynosi:

 1. 24,00 zł w przypadku nieruchomości zamieszkałych do 4 osób,
 2. 17,00 zł za każdą następną osobę.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi za pojemnik:

 1. o pojemności 10 l - 6,00 zł
 2. o pojemności 110 l - 51,00 zł

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny i wynosi za pojemnik:

 1. o pojemności 10 l - 8,00 zł
 2. o pojemności 110 l - 72,00 zł