SPIS Powszechny 2021

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Pieńsk, ul. Dąbrowskiego 44

czynny we wtorki i czwartki od 12.00 do 18.00

w soboty od 8.00 do 14.00

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Miasta i Gminy Pieńsk, mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 • odpady ulegajace biodegradacji, w tym odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie),
 • papier i tektura,
 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,
 • plastik i opakowania wielomateriałowe, metale,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli, rowerów, wózków,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe*,

*do PSZOK można oddać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, w tym gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku - w ilości do 3m3

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • odpady zawierające azbest,
 • materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,
 • części samochodowe,(np. szyby samochodowe, zderzaki, tapicerka itp.)
 • opony z samochodów ciężarowych,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady pochodzące od mieszkańców innych gmin.
 • odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Pracownik PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazuje miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek odpadów komunalnych leży po stronie mieszkańca gminy Pieńsk.

Przeterminowane leki zbierane są w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach położonych na terenie gminy, w godzinach ich otwarcia:

 • Apteka „Pod Klonem” ul. Traugutta 6, Pieńsk,
 • Apteka „Nad Nysą” ul. Traugutta 6/2, Pieńsk,
 • Punkt Apteczny „Jagoda” Dłużyna Dolna.

Zużyte baterie

 • PSZOK Pieńsk, ul. Dąbrowskiego 44
 • Zbiórkę zużytych baterii prowadzą również placówki handlowe:
 • Supermarket Spar, ul. Hutnicza 29,
 • Jeronimo Martins SA Polska „Biedronka”:
 • Biedronka” ul. Traugutta
 • Dino” ul. Zgorzelecka 44

Pliki do pobrania