Ogłoszone

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie z dnia 09-01-2020

9 stycznia 2020

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

  • działka nr 131 o pow. 7.829 m2 wartość wywoławcza 107.200,00 zł + 23% VAT

Działka gruntu nr 131 położona jest w Pieńsku (obr. IV) przy ul. Szkolnej. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1Z/00015370/3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pieńska położona jest w obszarze terenów przeznaczonych na bazy przedsiębiorstw, składy, magazyny, parkingi samochodów ciężarowych, bazy transportowe lub tp. ( 28 P,EE, EG).

W projekcie nowego mpzp działka nr 131 znajduje się w obszarze terenów przeznaczonych na lokalizację ogniw fotowoltaicznych.

Ogłoszenie z dnia 11-12-2019

12 grudnia 2019

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

  • działka nr 89/1 o pow. 1212 m2 wartość wywoławcza 83. 300 zł + 23% VAT
  • działka nr 89/2 o pow. 1148 m2 wartość wywoławcza 78. 800 zł + 23% VAT
  • działka nr 89/3 o pow. 1152 m2 wartość wywoławcza 79. 000 zł + 23% VAT
  • działka nr 89/4 o pow. 1155 m2 wartość wywoławcza 74. 500 zł + 23% VAT
  • działka nr 89/5 o pow. 1158 m2 wartość wywoławcza 74. 600 zł + 23% VAT
  • działka nr 89/6 o pow. 1236 m2 wartość wywoławcza 72. 500 zł + 23% VAT

W/w działki gruntu położone są w Pieńsku (obr. IV), przy ul. Środkowej. Ujawnione są w księdze wieczystej nr JG1Z/00015370/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej ( domy jednorodzinne ).

Ogłoszenie z dnia 30-09-2019

1 października 2019

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne:

  • działka nr 42/14 o pow. 1106 m2 wartość wywoławcza 28. 500 zł + 23% VAT

W/w działka położona jest w Pieńsku (obr. I), przy ul. Ogrodowej. Ujawniona jest w księdze wieczystej nr JG1Z/00015371/0. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość położona jest na obszarach z możliwością sytuowania nowych zakładów rzemieślniczych, w kwartale oznaczonym symbolem 18 M,UR.