SPIS Powszechny 2021

Proinnowacyjne otoczenie biznesu na Dolnym Śląsku. Jak odnieść strategiczny sukces

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 września 2018

Konferencja jest organizowana przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą .

DATA i MIEJSCE: 5 października 2018 roku we Wrocławiu w Hotelu Scandic, przy ul. W. Bogusławskiego 10

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy o konkursach na dotacje unijne wspierającej innowacyjne technologie i ich transfer do gospodarki.

Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń dotyczących realizowanych projektów finansowanych z programów RPO Dolny Śląsk.

Mamy nadzieję, że konferencja przybliży uczestnikom także możliwości płynące ze współpracy nauki z przemysłem w obszarze B+R.

Konferencja jest skierowana do przedsiębiorców i przedstawicieli Instytucji :

 • Agencje Rozwoju Regionalnego
 • IOB
 • Izby i stowarzyszenia gospodarcze
 • Ośrodki szkoleniowo-konsultingowe
 • Jednostki badawczo rozwojowe
 • Związki i zrzeszenia pracodawców
 • SSE
 • Organizacje pozarządowe
 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 • Centra Transferu Technologii
 • Parki technologiczne
 • Centra przedsiębiorczości akademickiej
 • studenci

Uwaga :

Zapisy należy dokonywać od dnia 17 września br., przez stronę internetową DIP : http://dip.dolnyslask.pl/o-programie/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach.html

Pliki do pobrania