Jesteś tutaj: Start
SPIS Powszechny 2021

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ogłoszenie o naborze - Zastępca koordynatora projektu

31 października 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

ogłasza nabór na stanowisko pracy: Zastępca koordynatora projektu, pn. "Rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces dzieci i młodzieży w Pieńsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze - Zastępca koordynatora projektu

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk

29 października 2018

Aneks nr RPDS.04.02.01-02-0009/16-02 z dnia 10.10.2018 r. do umowy o dofinansowanie projektu „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – etap II, Strefa A” nr RPDS.02.02.01-02-0009/16-00 z dnia 10.04.2017 r.

Zmiana w budżecie:

12.890.888,00 zł brutto – wartość ogółem

10.479.583,74 zł – wartość wydatków kwalifikowanych

8.907.646,18 zł – wartość dofinansowania

3.983.241,82 zł – wkład własny Gminy Pieńsk

IV etap inwestycji będzie realizowany do dnia 31.10.2019 r.

Zmiana we wskaźnikach:

18 km – długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej

850 RLM – liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków

Czytaj więcej o: Aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk

Ostrzeżenie meteo- SILNY WIATR

29 października 2018

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h,
w porywach miejscami od 80 km/h do 90 km/h od 29.10.2018 do 30.10.2018.

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie meteo- SILNY WIATR

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na drodze DW351

22 października 2018
Powiększ zdjęcie

Kolejne przekazanie sprzętu dla gminnej jednostki OSP

5 października 2018

W dniu 1 Października 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk, Jan Magda przekazał jednostce OSP Dłużyna Dolna, reprezentowanej przez Pana Roberta Waśkowskiego, Zestaw ratownictwa medycznego (plecak ratowniczy) PSP R-1

Czytaj więcej o: Kolejne przekazanie sprzętu dla gminnej jednostki OSP
Powiększ zdjęcie

Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP

5 października 2018

 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider projektu
oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z.o.o. - Partner projektu

ogłaszają nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

  • Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa
  • Poddziałanie1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny
  • Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”

Termin naboru (składania wniosków): od godz. 8.00 dnia 10-09-2018 r. do godz. 15.00 dnia 10-12-2018

Czytaj więcej o: Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP