Gmina Pieńsk

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY PIEŃSK

INFORMACJA

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY PIEŃSK W SEZONIE - 2016/2017  

Drogi krajowe: droga krajowa nr 94 – Strzelno

Rejon Dróg Krajowych w Lubaniu tel. 722-20-41 lub 722-20-42

Drogi wojewódzkie: nr 351 i 353

Dolnośląski Zarząd Dróg we Wrocławiu ul. Krakowska 28

Telefon kontaktowy:

Wykonawca: Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu

Drogi powiatowe:

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii WP 8a tel. 757750182

Drogi gminne i dojazdowe:

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku ul. Bolesławiecka 29 tel. 757786511:14

Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku tel. 75 7786357

UMiG pokój nr 22, tel.757786511:514 wew. 111