Jesteś tutaj: Start
Fundusze na nowe instalacje grzewcze - ANKIETY

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

DIIA.pl ułatwia przekraczanie granic! / Diia.pl — перша повністю цифрова посвідка на проживання!

12 sierpnia 2022

Diia.pl — електронний документ Diia.pl, що видається громадянам України, які перетнули польсько-український кордон після 24 лютого 2022 року, — додали до каталогу дозволів на проживання. Разом із чинним проїзним документом він дає право громадянам України перетинати кордон Польщі з суботи, 23 липня 2022 року.

Komunikat w języku polskim: https://www.gov.pl/.../diiapl---pierwsze-w-ue-w-pelni...

Komunikat w języku ukraińskim: https://www.gov.pl/web/ua/Diiapl-persha-povnistyu-tsyfrova-posvidka-na-prozhyvannya

 

Czytaj więcej o: DIIA.pl ułatwia przekraczanie granic! / Diia.pl — перша повністю цифрова посвідка на проживання!
Powiększ zdjęcie Przedstawiciele%20Urzędu%20i%20Fundacji%20podczas%20składania%20podpisów

Remont i modernizacja budynku przy ul. Henryka Dąbrowskiego 44

9 sierpnia 2022

logo fundacji                            herb gminy

W dniu 2 sierpnia 2022 roku została zawarta umowa grantowa w ramach Projektu Funduszu Solidarnościowego LMP Nr 23/FSMP/2022 pomiędzy Fundacją Leroy Merlin, reprezentowaną przez panią Agnieszkę Bolek - Lider ds. Projektów Społecznych, Prezes Fundacji Leroy Merlin i pana Jacka Librowskiego - Dyrektor Sklepu, z siedzibą przy ul. Burakowskiej 14, 01-066 Warszawa a Gminą Pieńsk reprezentowaną przez Jana Magdę - Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk i panią Magdalenę Matoszko z upoważnienia Skarbnika Miasta i Gminy Pieńsk.

Przedmiotem umowy jest remont i modernizacja budynku (była przychodnia zakładowa) przy ul. Henryka Dąbrowskiego 44 w Pieńsku w celu stworzenia miejsc pobytu na terenie nieruchomości dla ludności uchodźczej z Ukrainy.

Na realizację projektu Gmina Pieńsk otrzymała darowiznę pieniężną w kwocie 80.425 zł na sfinansowanie kosztu usług montażowych towarów oraz darowiznę rzeczową w kwocie 38.098,85 zł w postaci materiałów budowlanych i wykończeniowych (towary). Realizacja zadania nastąpi do dnia 30.11.2022 r.

Czytaj więcej o: Remont i modernizacja budynku przy ul. Henryka Dąbrowskiego 44

Budowa świetlicy wiejskiej z częścią na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie Dolnej

9 sierpnia 2022

logo programu

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku  informuje mieszkańców, że Gmina Pieńsk otrzymała z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (III edycja) bezzwrotne dofinansowanie w łącznej wysokości 1.999.200,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z częścią na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie Dolnej”.  Przewidywany okres realizacji inwestycji – do 30.09.2023 r., deklarowany udział własny Gminy Pieńsk w realizacji inwestycji to 2%.

Czytaj więcej o: Budowa świetlicy wiejskiej z częścią na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie Dolnej
Powiększ zdjęcie

Modernizacja stadionu miejskiego w Pieńsku - postępy realizacji inwestycji na dzień 8-8-2022 r.

9 sierpnia 2022

baner programu

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska, edycja 2020, Gmina Pieńsk modernizuje stadion miejski.

Dzisiejsza fotorelacja obrazuje prace na stadionie miejskim w Pieńsku związane z zakończeniem prac związanych z trybunami dla kibiców.

Obecnie trwają prace w branży elektrycznej oraz przy budowie parkingu przy ul. Partyzantów w Pieńsku.

 

Czytaj więcej o: Modernizacja stadionu miejskiego w Pieńsku - postępy realizacji inwestycji na dzień 8-8-2022 r.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

1 sierpnia 2022

herb Gminy Pieńsk

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2024r. 

Czytaj więcej o: Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Emisja alarmowych sygnałów dźwiękowych

29 lipca 2022

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania,

celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy Powstania Warszawskiego,

w dniu 1 sierpnia 2022 roku

o godzinie 17.00

nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy ( ogłaszam alarm ) trwający 1 minutę.

Czytaj więcej o: Emisja alarmowych sygnałów dźwiękowych