Jesteś tutaj: Start
ePUAP

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ferie 2019

24 stycznia 2019

Koncert operetkowy w EuRegioKom Pieńsk

24 stycznia 2019

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 23.01.2019 r.

23 stycznia 2019

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 23.01.2019 r.

GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 22.01.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny na stacjach pomiarowych: w Dusznikach-Zdroju (powiat kłodzki), Działoszynie (powiat zgorzelecki), Dzierżoniowie, Jaworze, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu, Oławie, Wałbrzychu, Wrocławiu i Ząbkowicach Śląskich.

Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 23.01.2019 r.

Grupy ludności wrażliwe na zanieczyszczenia: osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu; osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Środki ostrożności: osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu (szczególnie w godzinach wieczornych).

Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu:

1) unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania,

2) ograniczenie ruchu samochodowego np. poprzez korzystanie z komunikacji publicznej.

3) śledzenie bieżącej informacji o jakości powietrza.

Dane bieżące, aktualizowane co godzinę, dostępne są w aplikacji mobilnej na smartfony: „Jakość powietrza w Polsce” oraz na stronie internetowej WIOŚ: http://air.wroclaw.pios.gov.pl/.

 

Czytaj więcej o: Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 23.01.2019 r.

Informacja

18 stycznia 2019

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku prosi aby osoby, które w najbliższych latach będą obchodzić jubileusze urodzin (60 lat, 65 lat,70 lat, 75 lat, 80 lat, 85 lat 90 lat, 95 lat 100 lat i więcej oraz ukończą 18 lat) i chcą otrzymywać listy gratulacyjne, zgłosiły się do tut. Urzędu (pokój nr 17 parter) celem złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celu przesłania listów gratulacyjnych.

Konieczność taka wynika z wprowadzenia ustawy RODO.

Burmistrz Miasta i Gminy
Jan Magda

Czytaj więcej o: Informacja

Wsparcie z Funduszy Europejskich na podejmowanie działalności gospodarczej

18 stycznia 2019

Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze na zakładanie działalności gospodarczej dla osób fizycznych

Tytuł spotkania: Spotkanie informacyjne pt.: "Wsparcie na założenie działalności gospodarczej”

Miejscowość: Jelenia Góra;  ul. Pl. Ratuszowy 32/32a

Data: 30.01.2018 r.;  godz. 10.00 - 13.00

Informacje o spotkaniu: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza osoby fizyczne na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia na założenie działalności gospodarczej w ramach  dotacji i  instrumentów zwrotnych.

Do udziału zapraszamy:

  • Osoby zwolnione, osoby przewidziane do zwolnienia i osoby zagrożone zwolnieniem z przyczyn po stronie pracodawcy;
  • osoby pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane i niezarejestrowane jako bezrobotne);
Czytaj więcej o: Wsparcie z Funduszy Europejskich na podejmowanie działalności gospodarczej

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) na temat rynku pracy

16 stycznia 2019

Badania ankietowe  są prowadzone w gospodarstwach domowych/rolnych na terenie całego kraju.

Podstawowym celem badania BAEL jest uzyskanie bieżących danych o sytuacji na rynku pracy, a więc o liczbie ludności pracującej, bezrobotnej i biernej zawodowo. Z uwagi na to, że sytuacja osób na rynku pracy w znacznym stopniu zależy także od posiadanych kwalifikacji i kompetencji, istotne miejsce w badaniu zajmują pytania związane z edukacją, w tym z rozwojem wiedzy i umiejętności. GUS przykłada dużą wagę do zebranych informacji w tym badaniu, bowiem stanowią one podstawę do podejmowania wielu decyzji. Wskaźniki wyznaczane na podstawie danych z BAEL wykorzystywane są do monitorowania i oceny skuteczności działań podejmowanych głównie w  zakresie polityki rynku pracy,  zarówno na szczeblu krajowym i regionalnym, jak i międzynarodowym.  Badanie BAEL jest także jednym z ważniejszych źródeł danych do monitorowania polityki edukacyjnej w Polsce i w Europie.

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-ii-kwartal-2018-roku,4,30.html 

Czytaj więcej o: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) na temat rynku pracy