Jesteś tutaj: Start
Fundusze na nowe instalacje grzewcze - ANKIETY

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk w 2022 r.

30 czerwca 2022

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje, że Gmina Pieńsk uzyskała dofinansowanie na realizację Projektu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest, pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk”.

Na realizację ww. zadania dla Gminy Pieńsk zostało przyznane dofinansowanie: dotacja w kwocie 25.144,00 zł, na planowaną ilość azbestu do usunięcia 35,92 Mg, w 24 gospodarstwach z terenu gminy Pieńsk.

Czytaj więcej o: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk w 2022 r.

Godziny otwarcia URZĘDU w dniu 27 czerwca 2022 r.

27 czerwca 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

informuje

że dnia 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek)

 

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku

będzie czynny do godz. 15:00

 

Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj więcej o: Godziny otwarcia URZĘDU w dniu 27 czerwca 2022 r.
Powiększ zdjęcie

Modernizacja stadionu miejskiego w Pieńsku - postępy realizacji inwestycji na dzień 27.06.2022 r.

27 czerwca 2022

baner programu

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska, edycja 2020, Gmina Pieńsk modernizuje stadion miejski.

Dzisiejsza fotorelacja przedstawia postęp prac budowlanych związanych z trybunami oraz kładzenie betonu pod bieżnią lekkoatletyczną i areną lekkoatletyczną. 

Czytaj więcej o: Modernizacja stadionu miejskiego w Pieńsku - postępy realizacji inwestycji na dzień 27.06.2022 r.

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2022

27 czerwca 2022

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2022

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
  3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
  4. wytyczne Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
OGÓLNE ZASADY NABORU WNIOSKÓW
Kwota środków KFS pozostała do wykorzystania ok. 11 000,00 zł w ramach rezerwy środków KFS
Termin naboru wniosków:  
07.07.2022r. – 08.07.2022r.
Wnioski złożone poza terminem naboru, określonym powyżej nie będą podlegały ocenie, tym samym pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
Gdzie można pobrać wniosek wraz z załącznikami?
  • Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14, pokój nr 210 bądź 214
  • strona internetowa http://zgorzelec.praca.gov.pl/ w zakładce Dokumenty do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji: https://zgorzelec.praca.gov.pl/-/18524659-ogloszenie-o-uzupelniajacym-naborze-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-rezerwy-krajowego-funduszu-szkoleniowego-na-rok-2022

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2022

Informacja w sprawie złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

23 czerwca 2022

grafika reklamowa

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku przypomina, że od 01 lipca 2021r. 

właściciele/ zarządcy  budynków mieszkalnych i niezamieszkałych mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw można złożyć na dwa sposoby:

Czytaj więcej o: Informacja w sprawie złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej

23 czerwca 2022


Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko.

Do Rady powołane zostaną 32 osoby w wieku od 15 do 26 lat.

Nabór Kandydatów odbywa się w terminie 1-30 czerwca 2022 r. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie naboru dostępnym na stronie internetowej ministerstwa: www.gov.pl/web/klimat/MRK.

Treść zaproszenia do pobrania poniżej.

Czytaj więcej o: Nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej