Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Odpisy aktów stanu cywilnego - od ręki

25 stycznia 2022

grafika reklamowa

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje o możliwości uzyskania aktu urodzenia lub małżeństwa OD-RĘKI w wersji elektronicznej.

Czytaj więcej o: Odpisy aktów stanu cywilnego - od ręki

Nowy nabór na wymianę pieców.

21 stycznia 2022

grafika reklamowa

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje mieszkańców (właścicieli domów jednorodzinnych), że uruchomiliśmy możliwość rejestracji dla grantobiorców pod kątem nadchodzącego nowego naboru wymiany kopciuchów w ramach ponadgminnego projektu pn. „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”.

Ważne informacje:

Zainteresowani udziałem w nowym naborze mieszkańcy, powinni najpierw się zarejestrować na stronie https://eko-cieplo.com/panel-grantobiorcy-drugi-nabor/.

Aby to zrobić, muszą założyć indywidualne konto projektowe. Potrzebny do tego będzie adres email (korespondencja w projekcie odbywa się ta drogą; aby uniknąć zagubienia ważnych informacji w spamie, w tym tych związanych z rejestracją, zachęcamy do używania niespamowych adresów mailowych, np. z …@hotmail.com czy …@gmail.com, a nie tych zakładanych na popularnych krajowych portalach). W efekcie rejestracji mieszkaniec otrzymuje hasło dostępowe.

Czytaj więcej o: Nowy nabór na wymianę pieców.

Fundusze na nowe instalacje grzewcze

20 stycznia 2022

herb Gminy Pieńsk

Szanowny Mieszkańcu!

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk zaprasza do wypełnienia niniejszej ankiety, która ma spełnić dwa cele.

Pierwszy cel wynika z podjętych przez naszą Gminę działań na rzecz pozyskania dla mieszkańców funduszy na nowe instalacje grzewcze w ich domach i mieszkaniach oraz poprawę stanu budynków. To w związku ze spodziewanymi na Dolnym Śląsku nowymi programami dotacyjnymi, m.in. dla gmin objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji (w tym naszej gminy).

Aby skutecznie pozyskać te środki, musimy mieć dobrą orientację, którzy mieszkańcy, które wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe są zainteresowane pozyskaniem takich środków i na jaki zakres.

Drugim celem ankiety, oprócz ustalenia Państwa potrzeb w zakresie modernizacji źródeł grzewczych i budynków, jest inwentaryzacja sposobu ogrzewania wszystkich budynków znajdujących się na terenie naszej gminy. Taki obowiązek nałożył na gminy i ich mieszkańców Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Program Ochrony Powietrza przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego).

Czytaj więcej o: Fundusze na nowe instalacje grzewcze

Usuwanie azbestu na 2022 rok

18 stycznia 2022

herb Gminy Pieńsk

Szanowni Państwo

W związku z możliwością pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie z zakresu usuwania azbestu na 2022 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje o możliwości składania przez właścicieli nieruchomości wniosków o dofinansowanie do Gminy.

Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty demontażu, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Uwaga: dofinansowanie nie obejmuje kosztów zwiazanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Czytaj więcej o: Usuwanie azbestu na 2022 rok

KRUS - Konkurs dla Dzieci

18 stycznia 2022

plakat konkursowy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Czytaj więcej o: KRUS - Konkurs dla Dzieci

Informacja w sprawie złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

13 stycznia 2022

grafika reklamowa

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku przypomina, że od 01 lipca 2021r. 

właściciele/ zarządcy  budynków mieszkalnych i niezamieszkałych mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw można złożyć na dwa sposoby:

Czytaj więcej o: Informacja w sprawie złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw