przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze

Żbikowski Andrzej | 2023-09-19

Inicjatywa uchwałodawcza jest narzędziem prawnym, które pozwala mieszkańcom wpływać bezpośrednio na politykę gminy, w której mieszkają. Jako taka, należy do katalogu narzędzi partycypacyjnych o zdecydowanie największej sile oddziaływania. Udana inicjatywa uchwałodawcza prowadzi do zmiany porządku prawnego w gminie zgodnie z życzeniem jej inicjatorów i w przeciwieństwie do referendum gminnego, co do zasady ma charakter pozytywny, tj. nie prowadzący do odwołania organów gminy.

Podstawa prawna i załączniki

UCHWAŁA NR VIII/65/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej