przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

LVII Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

herb Gminy Pieńsk

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2023 roku, poz. 40)  uprzejmie zawiadamiam,

że w dniu 26 marca 2024 roku o godz. 12:00

w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji  w Pieńsku

odbędzie się LVII Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

Zapraszamy do udziału w formie transmisji on-line, dostępnej  na Portalu Rady Miejskiej w Pieńsku 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 lutego 2024 roku.
 3. Temat sesji:
  Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego na obszarze Miasta i Gminy Pieńsk.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG w okresie międzysesyjnym.
 9. Wystąpienia osób spoza rady.
 10. Wolne wnioski i informacje oraz zapytania sołtysów.
 11. Głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi w trakcie sesji.
 12. Zakończenie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pieńsku

Łukasz Brodziak