przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Dostępny Samorząd

tablica w kolorze żółtym z ikonami dostępności

Gmina Pieńsk

realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zniesienie barier dla osób z niepełnosprawnościami

Wartość grantu: 100 000 PLN

 

Opublikował:
Data publikacji: 2023