przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji

logosy programu

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji

jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacje ogólne:

A1. Program Operacyjny  RPO WD 2014-2020

A2. Oś priorytetowa 4  Środowisko i zasoby

A3. Działanie  4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

A4. Poddziałanie  – 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa, konkursy horyzontalne

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Zwiększone dofinansowanie projektu Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk

logosy programu

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji
jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Pieńsk uzyskała zgodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na wprowadzenie zmian w projekcie, w zakresie zwiększenia wydatków kwalifikowanych projektu i tym samym zwiększenia dofinansowania w projekcie.

Plan finansowy projektu (w PLN) po zmianach:

  • Wartość całkowita projektu: 14 106 568,46
  • Kwota wydatków kwalifikowanych: 11 186 696,92
  • Kwota wydatków niekwalifikowanych: 2 919 871,54
  • Kwota dofinansowania: 9 508 692,39 (85%)
  • Kwota wkładu własnego: 1 678 004,53

Termin zakończenia realizacji projektu pozostaje bez zmian – tj. 30-06-2021 r.

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Informacje o projekcie

logosy programu

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji

jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacje ogólne:

A1. Program Operacyjny RPO WD 2014-2020
A2. Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby
A3. Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa
A4. Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – konkursy horyzontalne

Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2023