przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +

Rządowy program Zdalna szkoła umożliwił samorządom pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych na zakup komputerów, tabletów i oprogramowania do prowadzenia lekcji „w trybie online”

Projekt grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Laptopy dla uczniów w ramach projektu “Zdalna szkoła”

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk – Jan Magda przekazał rodzicom dzieci uczących się w szkołach podstawowych działających na terenie gminy Pieńsk sprzęt komputerowy na potrzeby realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zakup laptopów został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Kolejna transza środków na zakup sprzętu komputerowego – Zdalna Szkoła +

Informujemy że Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło kolejną transzę środków – 180 milionów złotych na wyposażenie w sprzęt komputerowy.

Gmina Pieńsk na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie ponownie znalazła się w gronie beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i otrzymała 55 tys. złotych na realizację projektu Zdalna Szkoła+.

Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Nowe komputery będą wspomagały zdalną naukę

Pieńsk znalazł się w gronie beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i otrzymał 60 tys. złotych na realizację projektu Zdalna Szkoła. W ramach projektu gmina zakupi nowy sprzęt komputerowych do prowadzenia internetowych lekcji.

Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2023