przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 będzie realizowany po stronie polskiej na terenie podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu żarskiego w województwie lubuskim, a po stronie niemieckiej – na terenie dwóch powiatów (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia (Görlitz i Bautzen).

Budżet Programu wynosi 70 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim.

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Otwarcie boiska i punktu informacji turystycznej

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

dziękuje mieszkańcom miasta i gminy oraz partnerom projektu

„Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap V”

za udział w zorganizowanym w dniu 1.10.2022 r. wydarzeniu otwarcia boiska wielofunkcyjnego i punktu informacji turystycznej w Pieńsku.

Szczególne podziękowania kieruję w stronę dzieci, młodzieży oraz nauczycieli ze Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Pieńsku za udział w meczu piłki nożnej i rajdzie rowerowym po Borach Dolnośląskich oraz dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Pieńsk za pomoc w organizacji eventu. Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Zaproszenie na otwarcie Przygody z Nysą

SERDECZNIE ZAPRASZAM

na Uroczyste otwarcie

boiska wielofunkcyjnego i punktu informacji turystycznej w Pieńsku

zadań zrealizowanych w ramach projektu
pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap V”,

które odbędzie się na boisku wielofunkcyjnym w Parku Miejskim w Pieńsku przy ul. Bolesławieckiej w dniu 1 października 2022 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk
Jan Magda

Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Budowa boiska wielofunkcyjnego

21 lutego 2022 roku Lider Projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap V” w imieniu Gminy Pieńsk podpisał aneks do umowy o dofinansowanie nr PLSN.01.01.00-02-0099/17/04 z dnia 21.11.2018 roku zwiększający wartość dofinansowania o kwotę 64.741,91 EUR.

Dodatkowe środki przeznaczone są na budowę boiska wielofunkcyjnego do mini piłki nożnej, piłki koszykowej i siatkówki, które powstanie do końca 2022 r. na działce nr 115/1 Obr. III, AM-4 w Pieńsku.

Tym samym wartość dofinansowania Projektu wzrosła do kwoty 249.248,17 EUR  a realizacja Projektu została wydłużona do dnia 31.12.2022 roku.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Przygoda z Nysą – aneks do umowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Informujemy o zawarciu aneksu do umowy o dofinansowanie, w wyniku którego zmieniło się dofinansowanie dla Gminy Pieńsk

do kwoty 197.792,98 euro i czasu realizacji do 31.12.2021 r.

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Punkt Informacji Turystycznej w Pieńsku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Gmina Pieńsk, jako jeden z Partnerów Projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap V”, wykonała następujący zakres prac:

  • adaptacja pomieszczenia i przystosowanie go na Punkt Informacji Turystycznej w Pieńsku – roboty budowlane
  • zakup wyposażenia biurowego (meble, komputer, drukarka, kopiarka)
  • oraz zakup następującego wyposażenia: rowery dla dorosłych szt.30, rowery dla dzieci szt.10, wózki dla dzieci do rowerów szt.5, kajaki szt.20, pontony szt.5, kamizelki ratunkowe do wody szt.50, kijki trekkingowi szt.40, stojaki na rowery szt. 15 i potykacze aluminiowe szt.2.

Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Przygoda z Nysą – w Gminie Pieńsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Realizacja projektu w okresie: 01.01.2019 r. – 30.11.2020 r.

Budżet projektu Gminy Pieńsk: 165.487,75 euro – wydatki kwalifikowalne, 140.664,36 euro – suma dofinansowania

Gmina Pieńsk w ramach projektu wykona m.in.:

  • adaptacja pomieszczenia i przystosowanie go na Punkt Informacji Turystycznej w Pieńsku,
  • zakup wyposażenia biurowego (meble, komputer z oprogramowaniem, drukarka i kopiarka),
  • zakup rowerów 30 szt. dla dorosłych, 10 szt. dla dzieci,

Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Ponad 2 miliony Euro na Przygodę z Nysą!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

W piątek 14 grudnia  w Gminie Zgorzelec wszyscy szefowie instytucji, które będą realizować etap piąty projektu „Przygoda z Nysą” podpisali umowę partnerską. A co to dla nas oznacza? Profesjonalne wystawy przygotowane przez niemieckie muzea, promocja naszego regionu, która przyciągnie w te rejony turystów, którzy o nas nie słyszeli, nowe ścieżki rowerowe – w Zgorzelcu (na zalewie), w Łagowie aż do Pokrzywnika, nieopodal Żar i w Lubsku oraz informacja turystyczna w Pieńsku. Przygoda z Nysą trwa już od ponad 8 lat. Projekt ten znacząco już podniósł poziom turystyki na pograniczu polsko – niemieckim, jednak terenie Gminy Zgorzelec nadal znajduje się wiele niezwykłych zasobów naturalnych oraz potencjał infrastrukturalny położony nieopodal Nysy Łużyckiej, który zostanie wykorzystany do dalszego rozwoju turystyki w trakcie trwania nadchodzącego V etapu projektu.

Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

W dniu 21.11.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V” opiewająca na kwotę 2.292.568,02 euro rozdzielone pomiędzy wszystkich partnerów projektu. Partnerami Gminy Zgorzelec podczas realizacji V etapu tego projektu są: Powiat Goerlitz, Senckenberg Museum fur Naturkunde Goerlitz, Stadt Goerlitz – Gorlitzer Sammtungen fur Geschichte und Kultur, Gmina Miejska Zgorzelec, Powiat Żarski, Miasto i Gmina Pieńsk, Nadleśnictwo Lipinki oraz Gmina Żary.

Głównymi zadaniami Partnerów w trakcie trwania nowego etapu projektu będą: budowa ścieżek rowerowych, oznakowanie szlaków pieszo-rowerowych oraz stworzenie miejsc odpoczynku dla turystów, rozwój atrakcji turystycznych poprzez rewitalizację obiektów i nadanie im nowych funkcji oraz wzmocnienie potencjału turystycznego pogranicza polsko – saksońskiego poprzez regionalną i ponadregionalną kampanię promocyjną.

Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2023