przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Harmonogram remontów dróg gminnych

baner reklamowy programu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

informuje mieszkańców,

że zgodnie z przyjętym harmonogramem robót w 2023r. będą realizowane następujące odcinki dróg gminnych:

Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk – podpisanie umowy

baner reklamowy programu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

informuje mieszkańców

o podpisaniu umowy nr 47/2022 z Wykonawcą Firmą ELTOR Eugeniusz Figurski, Teresa Figurska Sp. jawna z siedzibą ul. Aleja Niepodległości 12A w Lubaniu zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk”. Realizacja zadania nastąpi do 12 miesięcy od podpisania umowy. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji zostanie upubliczniony do 21.10.2022 r.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 9.624.001,00 zł.

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Informacja dotycząca modernizacji dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk

baner reklamowy programu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk, informuje mieszkańców o przebiegu procedur przetargowych dotyczących projektu: “Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk”.

12 maja 2022 r. – Zamawiający, Gmina Pieńsk opublikowała postępowanie pod nazwą “Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk”

Z uwagi na zarejestrowanie dużej ilości bardzo obszernych zapytań, Zamawiający wydłużył termin składania ofert. Pomimo tego wpłynęła TYLKO JEDNA oferta znacznie przekraczająca budżet jakim dysponował zamawiający i z tego względu postępowanie zostało unieważnione.

Pragnę przypomnieć, że dysponujemy budżetem w wysokości 10 130 528,00 zł brutto, natomiast oferta wynosiła 14 486 018,65 zł.

12 lipca 2022 r. – ogłosiliśmy nowe postępowanie, dokonano stosownych korekt dokumentacji projektowej. Termin składania ofert: 29 lipca 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

Jan Magda

Opublikował:
Data publikacji: 2023

WAŻNA informacja – Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk

herb Gminy Pieńsk

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku informuje mieszkańców miasta i gminy Pieńsk, że od kwietnia 2022 roku planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania dofinansowanego przez Rządowy Fundusz Polski Ład pn. “Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk”.

W związku z powyższym mieszkańcy niżej wymienionych odcinków dróg gminnych

zobowiązani są do czasu rozpoczęcia realizacji inwestycji

do budowy/modernizacji przyłączy infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja, gaz, telefon, energia)

ponieważ w okresie trwałości projektu i udzielonej 60-miesięcznej gwarancji

nie będą wydawane zgody na te roboty przez Gminę Pieńsk.

Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Środki finansowe pozyskane przez Gminę Pieńsk z Funduszu Polski Ład

informacja o przyznaniu środków Gminie Pieńsk

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku pragnie poinformować mieszkańców miasta i gminy Pieńsk, że nasz wniosek o dofinansowanie nr 01/2021/5991/PolsiLad z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla samorządów pn. “Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk” uzyskał dofinansowanie w wysokości 9.624.001,00 zł przy wkładzie własnym w wysokości 506.527,00 zł.

Realizacja zadania odbędzie się w 2022 roku i obejmować będzie następujący zakres:

Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2023