przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Wyróżnieni przez Gminę Pieńsk

Żbikowski Andrzej | 2023-09-20

Odznaczeni medalem “Zasłużony dla Miasta i Gminy Pieńsk”:

Lp.

Imię i Nazwisko

Data odznaczenia

Nr Uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku

1

Pan Józef Czerwiński

29.09.1999 r.

XII/112/99

2

Pan Bolesław Lipa

29.09.1999 r.

XII/112/99

3

“HEYE” Fabryka Form Szklarskich w Pieńsku

29.09.1999 r.

XII/112/99

4

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku

29.09.1999 r.

XII/112/99

5

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Pieńsku

29.09.1999 r.

XII/112/99

6

Józef Marszał

29.10.1999 r.

XII/112/99

7

Czesław Taurogiński

29.10.1999 r.

XII/112/99

8

Pani Janina Kęsek

28.04.2000 r.

XVIII/173/2000

9

Pan Józef Bania

28.04.2000 r.

XVIII/173/2000

10

Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Pieńsk

28.04.2000 r.

XVIII/173/2000

11

Marian Szczepiórkowski

28.04.2000 r.

XVIII/173/2000

12

Pan Eugeniusz Grabowski

29.10.2001 r.

XXXIV/298/01

13

Pan Jan Zieliński

29.10.2001 r.

XXXIV/298/01

14

Ochotnicza Straż Pożarna w Pieńsku

29.10.2001 r.

XXXIV/298/01

15

M-G Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Pieńsku

17.11.2004 r.

XXIII/162/04

16

Pan Stanisław Małysa

17.11.2004 r.

XXIII/164/04

17

Pan Pandeli Bagladzis

17.11.2004 r.

XXIII/163/04

18

Pani Krystyna Kasiniak

28.02.2008 r.

XV/93/08

19

Pan płk Edward Jakubowski

28.02.2008 r.

XV/93/08

20

Proboszcz Parafii w Pieńsku o. Jan Szpyt

28.02.2008 r.

XV/93/08

21

Pan Jerzy Strojny

28.02.2008 r.

XV/93/08

22

Pan Zbigniew Kawka

28.02.2008 r.

XV/93/08

23

Pan ppor. rez. Jan Dubas

28.04.2010 r.

XLV/261/2010

24

Pan Edward Zając

28.04.2010 r.

XLV/261/2010

25

Pan Stefan Chmielecki

28.04.2010 r.

XLV/261/2010

26

Zespół Ludowy “Żarki”

28.04.2010 r.

XLV/261/2010

27

Zespół Ludowy “Lasowianie”

28.04.2010 r.

XLV/261/2010

28

Pan Stanisław Słobodzian

29.11.2011 r.

XVII/78/2011

29

Pan Zygmunt Listwan

29.11.2011 r.

XVII/79/2011

30

o. Jan Bartnik

29.11.2011 r.

XVII/80/2011

31

Pan Marian Świderski

29.11.2011 r.

XVII/81/2011

32

Pan Józef Żółtański

29.11.2011 r.

XVII/82/2011

33

Pani Leokadia Taurogińska

23.05.2012 r.

XXIII/114/2012

34

Pan Edward Łagowski

23.05.2012 r.

XXIII/115/2012

35

Pan Marian Mróz

23.05.2012 r.

XXIII/116/2012

36

Pan Andrzej Wójcik

25.03.2014 r.

XLV/271/2014

Wyróżnieni tytułem “Honorowy Obywatel Pieńska”:

Lp.

Imię i Nazwisko

Data odznaczenia

Nr Uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku

1

Pan Günter Conrad

28.05.2002

XLI/346/02

2

Pan dr Marian Michalski

28.05.2002

XLI/346/02

3

Pan dr Hermann Walter

30.03.2006

XL/241/06

4

Ewald Ernst

24.05.2011

IX/47/2011

5

Johannes Fromm

24.05.2011

IX/48/2011

6

Günther Neu

24.05.2011

IX/50/2011

7

Jürgen Bergmann

24.05.2011

IX/49/2011

8

płk. Edward Jakubowski

25.03.2014

XLV/270/2014