przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Badanie Ankietowe „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach.”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 do 22 lipca 2024 roku, na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi w wylosowanych mieszkaniach badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Badanie realizowane będzie przede wszystkim telefonicznie.

Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach (prywatnych lub służbowych) członków gospodarstw domowych w II kwartale 2024 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy m.in o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych.

Więcej informacji na stronie GUS: https://stat.gov.pl/aktualnosci/uczestnictwo-mieszkancow-polski-rezydentow-w-podrozach,561,1.html