przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Naprawa nawierzchni bitumicznej w drodze ul. Wysoka w Pieńsku

słupki i znaki drogowe

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

informuje mieszkańców,

że naprawa nawierzchni bitumicznej w drodze ul. Wysoka w Pieńsku w ramach udzielonej gwarancji do umowy nr 42/2023 z dnia 12.10.2023r. zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wysoka w Pieńsku o łącznej długości 0,848 km” będzie wykonana do dnia 30.04.2024r., zgodnie z protokołem z przeglądu gwarancyjnego z dnia 09 stycznia 2024 r.