przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

WIOSENNE SPRZĄTANIE GMINY PIEŃSK ”Zadbaj o swoje otoczenie”

ludzie sprzątający otoczenie

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w wiosennym sprzątaniu naszej Gminy

w dn. 19-20 kwietnia 2024r.

pod hasłem

”Zadbaj o swoje otoczenie”

Plan:

  1. w dniach od 15 do 18 kwietnia 2024r. (od poniedziałku do czwartku w godz. 700– 1500; w piątek od 700– 1400) w tut. urzędzie – pok. nr 24 będą przygotowane do pobrania: worki i rękawiczki.
  2. Prosimy mieszkańców – z terenu miasta oraz wsi (lub też w ich imieniu sołtysów) o zgłaszanie się w wyżej wyznaczonym terminie do odbierania pakietów.
  3. Planowane miejsce sprzątania każdy wyznacza sobie sam. To może być najbliższe otoczenie gdzie mieszkamy, albo też inny dalszy teren wymagający sprzątania.
  4. Przy pobieraniu pakietów w urzędzie należy podać planowany teren do posprzątania, oraz miejsce składowania worków z odpadami.
  5. W dniach 19-20 kwietnia 2024r. piątek, sobota – sprzątanie wyznaczonego terenu.
  6. Od dnia 22 kwietnia 2024r. zbiórka worków z zebranymi odpadami przez służby gminne.

Serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnym sprzątaniu Miasta i Gminy Pieńsk

Liczymy, że spotkamy się z Państwem w terenie aby wspólnie w ramach wiosennych porządków pokazać, że środowisko naturalne i nasze otoczenie nie jest nam obojętne!

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

Jan Magda