Gmina Pieńsk

Zwiększenie dofinansowania z EFRR.

4 stycznia 2018

w Projekcie "Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - etap II, Strefa A"

w związku z trzema przetargami na roboty budowlane (oferty we wszystkich 3 postępowaniach przekroczyły wartość kosztorysową) Gmina Pieńsk wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o zwiększenie dofinansowania z EFRR.

Wniosek uzyskał pozytywną rekomendację Komitetu Monitorującego oraz zarządu Województwa Dolnośląskiego i został podpisany aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu numer RPDS.04.02.01-02-0009/16z dnia 10.04.2017 roku. Numer aneksu: RPDS.04.02.01-02-0009/16-01 z dnia 19.12.2017 r. 

Wartości z umowy:

Wartość po podpisanym aneksie: