Gmina Pieńsk

e-SZOP – Elektroniczny System Zarządzania Oświatą w Gminie Pieńsk

16 listopada 2015

Logosy Programu RPO

Herb Gminy Pieńsk

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Wartość projektu wynosi 584.868 zł,

dofinansowanie w wysokości 497.137,80 zł – stanowiący 85% kosztów zadania

wkład własny Gminy Pieńsk to 87.730,20 zł (15%).

Zadanie nasze jest dofinansowane w ramach:

Priorytetu 2 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne),

Działanie 2.2 – Rozwój usług elektronicznych.

Beneficjentem projektu jest Gmina Pieńsk a miejscem realizacji:

Celem naszego projektu jest rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną, który pozwoli na wdrożenie świadczenia usług elektronicznych w obszarze edukacji oraz w obszarze zarządzania oświatą na poziomie placówek oświatowych oraz organu prowadzącego.

System będzie się składać m.in. z następujących modułów:

Logos Programu e-SZOP

Galeria

  • Powiększ zdjęcie