Gmina Pieńsk

Zmiana organizacji ruchu - ul. Zgorzelecka

12 czerwca 2018

W dniu 18.06.2018 r. o godz. 13:00

zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na odcinku drogi DW351 - zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (zatw. nr 359/2018 z dn. 07.06.2018r.) dla etapu 1 i 2 odcinka C w miejscowości Pieńsk.

W związku z wprowadzoną organizacją ruchu, na omawianym odcinku drogi obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy na relacji od ronda w m. Pieńsk w kierunku m. Jagodzin do skrzyżowania z ulicą przy cmentarzu w m. Pieńsk.

Objazd wyznaczono ulicami: ulicą przy cmentarzu,  ul. Hutniczą, ul. Partyzantów, ul. 8-mej Dywizji Wojska Polskiego,ul. Ojca Michała Tomaszka do ronda w m. Pieńsk (zgodnie z załączonym planem orientacyjnym).