Gmina Pieńsk

Zakończenie projektu w Szkole Podstawowej nr 2

14 czerwca 2018

Projekt: "Liczyć, Badać, Poznać Świat – wsparcie szkół w Gminie Pieńsk" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


 

W dniu 14 czerwca 2018 r.  odbyło sie podsumowanie i zakończenie realizacji projektu "Liczyć, Badać, Poznać Świat – wsparcie szkół w Gminie Pieńsk"

W Szkole Podstawowej nr 2 wsparciem projektowym zostało objętych 78 % uczniów uczęszczających do placówki - 109 uczniów i uczennic.

Łącznie utworzono 35 grup projektowych, które zrealizowały:

Łącznie: 2056 godzin zrealizowanych zajęć.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach projektowych nauczani byli w oparciu o najnowocześniejsze metody i formy pracy z uczniami.

Na zajęciach tych rozwijali oni nie tylko zwoje zainteresowania, lecz także wyrównywali poziom wiedzy oraz poszerzali poziom umiejętności z różnych przedmiotów.

Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła została doposażona w duże ilości nowoczesnych pomocy naukowych i dydaktycznych.

Szkoła została również doposażona w sprzęt komputerowy:

Oprócz zajęć stacjonarnych, uczniowie brali udział wycieczkach edukacyjnych:

Wszyscy uczniowie wykazali wzrost umiejętności w ramach realizowanego projektu. Szkoła zyskała nie tylko nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych, lecz przede wszystkim nowe kompetencje kluczowe kadry pedagogicznej, co mamy nadzieję że przełoży się na wyniki i efekty pracy szkoły w latach późniejszych.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie