Gmina Pieńsk

Cyfrowa Gmina

Artykuły

Informacja o projekcie "Cyfrowa Gmina"

23 marca 2022

grafika reklamowa

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej, odporności na zagrożenia REACT-EU
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Czytaj więcej o: Informacja o projekcie "Cyfrowa Gmina"