przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Stypendia i zasiłki szkolne

herb Gminy Pieńsk

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk
informuje, że
od dnia 01 listopada 2023 r.
realizacją świadczeń w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych
zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku


W związku z przejęciem świadczeń

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieńsku

informuje, że

faktury oraz rachunki do rozliczenia stypendiów szkolnych należy dostarczyć do tutejszego ośrodka – pokój nr 2.