przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

I Sesja Rady Miejskiej w Pieńsku

 

Herb Miasta i Gminy Pieńsk

POSTANOWIENIE NR 396/2024

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
z dnia 25 kwietnia 2024 r.
w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Pieńsku

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 oraz 1688) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II postanawia, co następuje:

Zwołuje się sesję Rady Miejskiej w Pieńsku
na dzień 6 maja 2024 r. o godzinie 12:00
w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku przy ul. Hutniczej 23,

w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Pieńsku oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk wybranych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. oraz w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy do udziału w formie transmisji on-line, dostępnej  na Portalu Rady Miejskiej w Pieńsku 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez radnego seniora.
  2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
  3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
  4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy.
  5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
  8. Wystąpienia okolicznościowe.
  9. Zakończenie obrad.