Gmina Pieńsk

Wykaz dodatkowych dni wolnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku

Ustala się dodatkowe dni wolne od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk w roku 2021:

  1. za święto przypadające w dniu wolnym od pracy tj. 01 maja 2021roku wyznaczam dzień 04 czerwca 2021roku dniem wolnym od pracy.
  2. za święto przypadające w dniu wolnym od pracy tj. 25 grudnia 2021roku wyznaczam dzień 24 grudnia 2021roku dniem wolnym od pracy.