Aktualności

Aktualności
2023-08-08
udostępnij na

Zakończono realizację projektu „Usuwanie azbestu i wyrob...

W dniu 30 marca 2023 roku gmina Pieńsk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ...

herb Gminy na tle brył węgla
Aktualności
2023-08-08
udostępnij na

Ogłoszenie o zakończeniu sprzedaży węgla.

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje mieszkańców, że z dniem 31.07.23 zakończono sprzedaż węgla w ramach zakupu prefer...

Aktualności
2023-08-08
udostępnij na

Kontrola posesji w zakresie korzystania z przyłączy kanali...

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje, iż zgodnie z art. 9.ust.1 Ustawy dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wo...

syreny alarmowe zainstalowane na dachu budynku
Informacje
2023-07-28
udostępnij na

WOJEWÓDZKI TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA

W ramach treningu i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy Powstania Warszaws...

Aktualności
2023-07-19
udostępnij na

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od wł...

grafika przedstawia formularz na tle zbiornika oczyszczalni
Aktualności
2023-07-17
udostępnij na

Kontrola dokumentów związanych z opróżnianiem zbiornikó...

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzona ustawą z dn. 07 lipca 2022r. o zmianie ustawy – Pr...

grafika reklamowa przedstawia ucznia z dyplomem i informacjami o programie
Aktualności
2023-07-10
udostępnij na

XXIII edycja programu stypendialnego „zDolny Śląsk”

Więcej stypendiów dla najzdolniejszych! Dzięki wyższej niż dotychczas dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego, przyz...

Aktualności
2023-04-26
udostępnij na

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 01 maja 2023 roku w gminie Pieńsk będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zarówno dla...

logo programu czyste powietrze
CZYSTE POWIETRZE
2023-01-25
udostępnij na

„CZYSTE POWIETRZE” – WYŻSZE PROGI DOCHODOWE I WYŻSZE...

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w Polsce działającym od 2018 roku, któr...

Ważne komunikaty

2023-11-13

Urząd Gminy Pieńsk

Telefon : +48 75 7786511 do 513
Fax: +48 75 7786405
e-mail: sekretariat@piensk.com.pl
ul Bolesławiecka 29
59-930 Pieńsk