przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Zakończono realizację projektu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk w 2023 roku”.

Żbikowski Andrzej | 2023-08-08

W dniu 30 marca 2023 roku gmina Pieńsk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o umowę dotacji nr 320/D/OZ/JG/2023 na dofinansowanie zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk w 2023 roku”. Całkowity koszt zadania wyniósł 16.513,20 zł. Kwota dofinasowania wynosi 9.730,00 zł.

Środki na realizację zadania pozyskano w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.:  SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pieńsk w ilości 13,90 Mg. Azbest usunięto łącznie z 11 nieruchomości. Na czterech nieruchomościach wykonano prace polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest w ilosci 2,55 Mg. Z siedmiu nieruchomości odebrano zdemontowane wyroby zawierające azbest w ilości 11,350 Mg.