Gmina Pieńsk

Informacje o projekcie

14 marca 2017

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV

Logosy projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

Podstawowe informacje o projekcie:

Tytuł / Nazwa projektu: Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV

Oś priorytetowa programu: Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Partner wiodący - Wnioskodawca (PW): Gmina Zgorzelec, Kraj siedziby Partnera Wiodącego - Polska

Pozostali partnerzy projektu 

Partner Nazwa instytucji Kraj siedziby
P1 Powiat Goerlitz Niemcy - Saksonia
P2 Gmina Krauschwitz Niemcy - Saksonia
P3 Kulturinsel Einseidel e.V. Niemcy - Saksonia
P4 Powiat Żarski Polska
P5 Gmina Łęknica Polska
P6 Miasto Zgorzelec Polska
P7 Gmina Pieńsk Polska
P8 Nadleśnictwo Lpinki Polska

Okres realizacji projektu:

Zadania przewidziane w projekcie:

  1. Zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych, kulturowych poprzez budowę ścieżek rowerowych i traktów oraz stworzenie małej infrastruktury turystycznej: tablice informacyjne, wiaty dla turystów, itp.
  2. Rozwój atrakcji turystycznych poprzez rewitalizację obiektów i nadanie im nowych funkcji
  3. Polepszenie dostępności informacji turystycznej po obu stronach granicy poprzez stworzenie lokalnego modelu sieciowania informacji turystycznych
  4. Wzmocnienie spójności społecznej i atrakcyjności turystycznej pogranicza przez eventy przyciągające turystów z obszaru wsparcia i z poza jego granic
  5. Wzmocnienie potencjału turystycznego regionu poprzez promocję turystyczną

Ramowy plan finansowania projektu: