przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Dane o programie Czyste Powietrze – stan na 31.03.2024r.

logo programu czyste powietrze

„Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Od uruchomienia Programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji domu skorzystało wiele gospodarstw domowych.

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” można uzyskać informację na temat programu, złożyć wniosek o dofinansowanie oraz uzyskać pomoc w rozliczeniu inwestycji.

Dane o programie Czyste Powietrze – stan na 31.03.2024r.

Gmina Pieńsk:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 174

Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 146

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych –82

Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) – 1 186 666,83 zł

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

  • Gmina Pieńsk: w czwartki 9.00. – 17.00. w Klubie Seniora w Pieńsku