Gmina Pieńsk

Oświata w Gminie Pieńsk

Logo programuPortal Oświatowy Gminy Pieńsk.

E-SZOP

Platforma Optivum NET stanowi kompleksowe rozwiązanie internetowe wspomagające zarządzanie oświatą w Gminie Pieńsk. Jest efektywnym narzędziem, za pomocą którego dostęp do informacji oświatowej – stosownie do nadanych uprawnień – mają:

Wejście do portalu

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.