przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

baner reklamowy programu

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku

informuje mieszkańców,

że Gminie Pieńsk przyznano z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (II edycja) bezzwrotne dofinansowanie

w łącznej wysokości 10.500.000,00 zł

Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji

logosy programu

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji

jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacje ogólne:

A1. Program Operacyjny  RPO WD 2014-2020

A2. Oś priorytetowa 4  Środowisko i zasoby

A3. Działanie  4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

A4. Poddziałanie  – 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa, konkursy horyzontalne

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +

Rządowy program Zdalna szkoła umożliwił samorządom pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych na zakup komputerów, tabletów i oprogramowania do prowadzenia lekcji „w trybie online”

Projekt grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 będzie realizowany po stronie polskiej na terenie podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu żarskiego w województwie lubuskim, a po stronie niemieckiej – na terenie dwóch powiatów (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia (Görlitz i Bautzen).

Budżet Programu wynosi 70 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim.

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk - Jan Magda

Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk

sprawuje

Jan Magda

Tel: 757786511, 512, 513, 515

e-mail: jan.magda@piensk.com.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk
przyjmuje mieszkańców w poniedziałki
od godz 12.00 do 16.00

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk - Adriana Wojdak

Funkcję Zastępcy Burmistrza

sprawuje Adriana Wojdak

Tel: 757786511, 512, 513, 515

e-mail: a.wojdak@piensk.com.pl

Opublikował:
Data publikacji: 2023

WIOSENNE SPRZĄTANIE GMINY PIEŃSK ”Zadbaj o swoje otoczenie”

ludzie sprzątający otoczenie

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w wiosennym sprzątaniu naszej Gminy

w dn. 19-20 kwietnia 2024r.

pod hasłem

”Zadbaj o swoje otoczenie”Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2024

Opryski lasów

lecący samolot dokonujący oprysku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych informuje,

w okresie od 20 kwietnia do 31 maja 2024 roku

zostaną przeprowadzone zabiegi opryski lasów w Nadleśnictwie Pieńsk.

Zabiegi zostaną przeprowadzone środkiem ochrony roślin Mospilan 20SP, w zakresie ograniczenia populacji chrabąszcza majowego i chrabąszcza kasztanowca oraz środka Foray 76B, w zakresie ograniczenia populacji barczatki sosnówki, brudnicy mniszki kuprówki rudnicy.

 

Opublikował:
Data publikacji: 2024

Adoptuj, nie kupuj

Psy / Koty
Adoptuj lub wspieraj i pomóż je uratować

więcej na stronie Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej

https://schroniskodg.pl/zw-kat/adopcja/

Opublikował:
Data publikacji: 2024

Spotkania informacyjne: „Ciepłe Mieszkanie” i „Moje Ciepło”

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gmin: Zgorzelec, Zgorzelec Miasto, Sulików, Pieńsk, Platerówka, Zawidów, Węgliniec oraz Leśna na spotkania informacyjne dotyczące uzyskania dofinansowania w Programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Przedstawimy najważniejsze zmiany w programie. Na spotkaniach przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Przedstawimy również zasady Programu „Ciepłe Mieszkanie” dla właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych oraz „Moje Ciepło” – dofinansowania do pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych.Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2024

Spotkanie informacyjne „Czyste Powietrze”

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gmin: Zgorzelec, Zgorzelec Miasto, Sulików, Pieńsk, Platerówka, Zawidów, Węgliniec oraz Leśna na spotkanie informacyjne dotyczące uzyskania dofinansowania w Programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Przedstawimy najważniejsze zmiany w programie. Na spotkaniach przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Przedstawimy również zasady Programu „Moje Ciepło” – dofinansowania do pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ:

  • 20.05.2024 O GODZINIE 14:00 W URZĘDZIE GMINY ZGOORZELEC (ul. Kościuszki 70, sala konferencyjna)

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze w dniu 20.05.2024 czynny będzie w godzinach 9:00 -13.30.

Opublikował:
Data publikacji: 2024

Badanie dotyczące mobilności miejskiej

Drodzy Mieszkańcy,

Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji “.

Jednym z elementów ww. dokumentu jest analiza dotycząca potrzeb związanych z mobilnością naszych mieszkańców. Dlatego zależy nam na pozyskaniu bezpośrednio od Państwa, informacji zawartych w ankiecie, dotyczących transportu.

Wnioski z przeprowadzonych ankiet mają służyć poznaniu Państwa oczekiwań i zachowań komunikacyjnych oraz wypracowaniu rozwiązań, które poprawią mobilność mieszkańców całego Naszego Obszaru Integracji.Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2024

1 2 3 13