przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

baner reklamowy programu

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku

informuje mieszkańców,

że Gminie Pieńsk przyznano z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (II edycja) bezzwrotne dofinansowanie

w łącznej wysokości 10.500.000,00 zł

Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji

logosy programu

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji

jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacje ogólne:

A1. Program Operacyjny  RPO WD 2014-2020

A2. Oś priorytetowa 4  Środowisko i zasoby

A3. Działanie  4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

A4. Poddziałanie  – 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa, konkursy horyzontalne

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +

Rządowy program Zdalna szkoła umożliwił samorządom pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych na zakup komputerów, tabletów i oprogramowania do prowadzenia lekcji „w trybie online”

Projekt grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 będzie realizowany po stronie polskiej na terenie podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu żarskiego w województwie lubuskim, a po stronie niemieckiej – na terenie dwóch powiatów (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia (Görlitz i Bautzen).

Budżet Programu wynosi 70 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim.

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Spotkania informacyjne Czyste Powietrze

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gmin:

Zgorzelec, Zgorzelec Miasto, Sulików, Pieńsk, Platerówka, Zawidów, Węgliniec oraz Leśna na kolejne spotkania informacyjne dotyczące uzyskania dofinansowania w Programie priorytetowym „Czyste Powietrze”. Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2024

Dane o programie Czyste Powietrze – stan na 31.03.2024r.

logo programu czyste powietrze

„Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Od uruchomienia Programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji domu skorzystało wiele gospodarstw domowych.Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2024

Spotkania informacyjne: „Ciepłe Mieszkanie” i „Moje Ciepło”

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gmin: Zgorzelec, Zgorzelec Miasto, Sulików, Pieńsk, Platerówka, Zawidów, Węgliniec oraz Leśna na spotkania informacyjne dotyczące uzyskania dofinansowania w Programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Przedstawimy najważniejsze zmiany w programie. Na spotkaniach przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Przedstawimy również zasady Programu „Ciepłe Mieszkanie” dla właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych oraz „Moje Ciepło” – dofinansowania do pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych.Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2024

Spotkanie informacyjne „Czyste Powietrze”

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gmin: Zgorzelec, Zgorzelec Miasto, Sulików, Pieńsk, Platerówka, Zawidów, Węgliniec oraz Leśna na spotkanie informacyjne dotyczące uzyskania dofinansowania w Programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Przedstawimy najważniejsze zmiany w programie. Na spotkaniach przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Przedstawimy również zasady Programu „Moje Ciepło” – dofinansowania do pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ:

  • 20.05.2024 O GODZINIE 14:00 W URZĘDZIE GMINY ZGOORZELEC (ul. Kościuszki 70, sala konferencyjna)

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze w dniu 20.05.2024 czynny będzie w godzinach 9:00 -13.30.

Opublikował:
Data publikacji: 2024

Ostrzeżenie dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu „Czyste Powietrze”

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!

Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie.

  • Wybieraj sprawdzonych wykonawców.
  • Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz.
  • Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy.
  • Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.

Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2024

Od kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które zaczną obowiązywać od kwietnia 2024 r.

Zgodnie z zapowiedziami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z początku tego roku, parametry pomp ciepła, które będą kwalifikowały się do programu „Czyste Powietrze” mają być potwierdzane badaniami wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Przewiduje się okres przejściowy, który zakończy się w czerwcu br. To jeden ze sposobów uchronienia beneficjentów przed zakupem i montażem urządzeń, które nie spełniają parametrów deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej.

Podobne rozwiązanie dotyczy kotłów zgazowującego drewno oraz kotłów na pellet drzewny, przy czym tutaj nie planuje się zmiany wymogów w programie „Czyste Powietrze”, a jedynie obowiązkowy wybór tych urządzeń z listy ZUM.

Dodatkowe wymogi dotyczące listy ZUM poddane zostały konsultacjom z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną.

Kolejną ważną zmianą w programie „Czyste Powietrze” będzie ograniczenie możliwości dofinansowania w części 3) programu. Beneficjent, który raz skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu), będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).Czytaj więcej

Opublikował:
Data publikacji: 2024

Punkty Czyste Powietrze – praca w dniach 21-22.03.2024

logo programu czyste powietrze

W Związku z Konferencją “Dekarbonizacja Ciepłownictwa W Zgorzelcu i Goerlitz”, w której udział będą brali pracownicy punktów konsultacyjno-informacyjnych Programu Czyste Powietrze,

w dniach 21-22.03.2024 punkty konsultacyjne będą nieczynne.

Dodatkowe konsultacje telefoniczne w dniach:
25-26.03.2024r. w godzinach pracy punktów.
Kontakt telefoniczny: 784 737 516

Opublikował:
Data publikacji: 2024

EuRegioKom – Modernizacja dachów w placówkach oświatowych

baner reklamowy programu

Realizacja prac w zadaniu – Modernizacja dachów w placówkach oświatowych

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

Zobrazowane postępy prac są widoczne w galerii poniżej:

lipiec 2023 r.

październik – grudzień 2023 r.

styczeń – luty 2024 r.

marzec 2024 r.

Opublikował:
Data publikacji: 2024

1 2 3 5