przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

„Czyste Powietrze” – raport z uzyskanego dofinansowania

tablica z informacjami o wykorzystaniu programu w Gminie Piensk

Celem programu „Czyste Powietrze” jest walka z największymi trucicielami powietrza jakimi są przestarzałe kotły na paliwa stałe wykorzystywane do ogrzewania, w związku z tym poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa efektywności energetycznej.

Uchwała antysmogowa obowiązuje w całym województwie dolnośląskim. Z uwagi na występowanie zróżnicowanych w województwie uwarunkowań, zostały przyjęte trzy uchwały antysmogowe w województwie, różniące się poszczególnymi zapisami:

  • uchwała antysmogowa dla Gminy Wrocław
  • uchwała antysmogowa dla dolnośląskich uzdrowisk
  • uchwała antysmogowa dla pozostałej części województwa dolnośląskiego

Ograniczenia i zakazy określone w uchwale dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW w województwie, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli użytkowników kotłów oraz pieców i kominków na paliwo stałe.

W województwie dolnośląskim obowiązuje:

  • Od 1 lipca 2024r. zakaz używania instalacji niespełniających wymagań odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu.
  • Od 1 lipca 2028 r. zakaz używania instalacji niespełniających wymagań odpowiadających klasie 5 pod względem granicznych wartości emisji pyłu.

Za nieprzestrzeganie uchwały grozi kara grzywny w wysokości do 5000 zł.

Każdy z nas może wpłynąć na jakość powietrza poprzez wymianę starego kotła na paliwa stałe. W związku z ustawą antysmogową obowiązek ten może wesprzeć finansowo m.in. Program priorytetowy „Czyste Powietrze”, który dofinansowuje wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację w budynkach jednorodzinnych i dwulokalowych. Program działa od 2018 roku i na dzień 31.12.2023r. liczba umów o dofinansowanie, ilość przedsięwzięć zakończonych i kwoty wypłacone Beneficjentom Gminy Pieńsk z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wynosi:

Gmina Pieńsk:

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 154
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 134
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych – 79

Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) – 1 097 146,58 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu we współpracy z Gminą Pieńsk prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w którym można uzyskać darmową pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność, uzyskać informację na temat programu.

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

  • Gmina Pieńsk: w czwartki 9.00. – 17.00. w Klubie Seniora w Pieńsku

KONTAKT TELEFONICZNY: 784737516