przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Informacja dotycząca modernizacji dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk

Żbikowski Andrzej | 2023-10-09

baner reklamowy programu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk, informuje mieszkańców o przebiegu procedur przetargowych dotyczących projektu: “Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk”.

12 maja 2022 r. – Zamawiający, Gmina Pieńsk opublikowała postępowanie pod nazwą “Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk”

Z uwagi na zarejestrowanie dużej ilości bardzo obszernych zapytań, Zamawiający wydłużył termin składania ofert. Pomimo tego wpłynęła TYLKO JEDNA oferta znacznie przekraczająca budżet jakim dysponował zamawiający i z tego względu postępowanie zostało unieważnione.

Pragnę przypomnieć, że dysponujemy budżetem w wysokości 10 130 528,00 zł brutto, natomiast oferta wynosiła 14 486 018,65 zł.

12 lipca 2022 r. – ogłosiliśmy nowe postępowanie, dokonano stosownych korekt dokumentacji projektowej. Termin składania ofert: 29 lipca 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

Jan Magda