przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Realizacja projektu „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk” 2020r.

Żbikowski Andrzej | 2023-09-19

W dniu 28 sierpnia 2020r. zostało zakończone zadanie realizowane przez firmę: AUTU-ZłOM Usługi Pogrzebowe “EDEN” B. Paź, Świniary Stare, 39-400 Tarnobrzeg, polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Pieńsk, w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pieńsk w 2020 roku”.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zebrano z terenu Gminy Pieńsk wyroby zawierajace azbest w ilości 47,04 Mg. Azbest usunięto łącznie z 27 nieruchomości. Na czterech nieruchomościach wykonano prace polegające na demontażu, transporcie i utylizacji płyt – 2.935 Mg. Z dwudziestu trzech nieruchomości odebrano zdemontowane wyroby zawierające azbest – 44,04 Mg.

Na realizację w/w zadania Gmina Pieńsk pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania to 100 % kosztów kwalifikowanych zadania.