przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji

Żbikowski Andrzej | 2023-10-09

logosy programu

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji

jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacje ogólne:

A1. Program Operacyjny  RPO WD 2014-2020

A2. Oś priorytetowa 4  Środowisko i zasoby

A3. Działanie  4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

A4. Poddziałanie  – 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa, konkursy horyzontalne