przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V”

Żbikowski Andrzej | 2023-09-26

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

W dniu 21.11.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V” opiewająca na kwotę 2.292.568,02 euro rozdzielone pomiędzy wszystkich partnerów projektu. Partnerami Gminy Zgorzelec podczas realizacji V etapu tego projektu są: Powiat Goerlitz, Senckenberg Museum fur Naturkunde Goerlitz, Stadt Goerlitz – Gorlitzer Sammtungen fur Geschichte und Kultur, Gmina Miejska Zgorzelec, Powiat Żarski, Miasto i Gmina Pieńsk, Nadleśnictwo Lipinki oraz Gmina Żary.

Głównymi zadaniami Partnerów w trakcie trwania nowego etapu projektu będą: budowa ścieżek rowerowych, oznakowanie szlaków pieszo-rowerowych oraz stworzenie miejsc odpoczynku dla turystów, rozwój atrakcji turystycznych poprzez rewitalizację obiektów i nadanie im nowych funkcji oraz wzmocnienie potencjału turystycznego pogranicza polsko – saksońskiego poprzez regionalną i ponadregionalną kampanię promocyjną.

Gmina Zgorzelec zrealizuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej łączącej Łagów z Pokrzywnikiem oraz wybuduje kolejne drewniane altany rekreacyjno-wypoczynkowe. Projekt rozpocznie się z dniem 01.01.2019 r. a jego zakończenie określa się na dzień 30.11.2020 r. Pozostali Partnerzy projektu wykonają w ramach własnych zadań:

– Powiat Żarski: budowa oraz przebudowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z oznakowaniem  i budową elementów małej architektury:

– Miasto Zgorzelec: budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Zalewu Czerwona Woda;

– Miasto i Gmina Pieńsk: oznakowanie trzech szlaków rowerowych;

– Nadleśnictwo Lipinki: rozbudowa infrastruktury rozpoczętej w ramach IV etapu projektu – tj. stworzenie ścieżki rowerowej o długości 3,5 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

– Gmina Żary: zagospodarowanie turystyczne terenów wokół akwenów wodnych na terenie Gminy Żary, poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w pobliżu szlaków rowerowych w m. Mirostowice Dolne i Łaz.

W poprzednich latach, w ramach etapu I projektu „Przygoda z Nysą” wraz
z Powiatem Żarskim oraz Powiatem Goerlitz, Gmina Zgorzelec otrzymała dofinansowanie na kwotę 878 028,34 euro, z czego na Gmina otrzymała 555 761,21 euro. Podczas I etapu Gmina Zgorzelec wybudowała trasę pieszo-rowerową z Koźlic do Radomierzyc połączony z 5 wejściami/wyjściami z wody przeznaczonymi dla kajakarzy. Oznakowano też szlaki turystyczne wzdłuż Nysy Łużyckiej. W trakcie trwania I etapu projektu Powiat Żarski wykonał m. in. rewitalizację istniejących szlaków pieszych i dostosowanie ich do ruchu pieszo-rowerowego oraz stworzył infrastrukturę turystyczną (nowe miejsca odpoczynku, zadaszone wiaty turystyczno-rekreacyjne). Natomiast Powiat Goerlitz wybudował wejścia/wyjścia z wody dla kajakarzy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Sagar oraz Lodenau.

W ramach etapu II projektu otrzymano dofinansowanie na kwotę 722 510,96 euro. Partnerami Gminy Zgorzelec byli Powiat Goerlitz, Powiat Żary, Gmina Pieńsk, Kulturinsel Einsiedel e.V., Powiat Zgorzelecki oraz Miasto Zgorzelec. Podczas trwania II etapu Gmina Zgorzelec połączyła wykonane w trakcie etapu I miejsca wejść/wyjść dla kajakarzy z traktem pieszo-rowerowym w Jędrzychowicach oraz wykonała drewnianą infrastrukturę turystyczną. Powiat Goerlitz w ramach tego etapu wykonał oznakowanie wodne wejść/wyjść dla kajakarzy w miejscowościach Marienthal oraz Obermuhle jak również wybudował nowe w licznych miejscowościach na terenie Powiatu. Powiat Żary w trakcie trwania etapu II wybudował kolejne wejścia/wyjścia z wody dla kajakarzy oraz stworzył mini Muzeum oraz postawił trzy Info Kioski. Gmina Pieńsk wykonała wejścia/wyjścia z wody dla kajakarzy oraz wybudowała drewnianą infrastrukturę turystyczną. Kulturinsel Ensiedel e.V. wybudowała nowe wejścia/wyjścia dla kajakarzy w miejscowości Zetendorf oraz wybudowała ruchomy pomost na Nysie Łużyckiej. Miasto Zgorzelec wybudowało nowe miejsca wejścia/wyjścia z wody dla kajakarzy w Zgorzelcu przy wiadukcie kolejowym oraz wybudowało drewnianą infrastrukturę turystyczną.

Podczas etapu III Gmina Zgorzelec otrzymała dofinansowanie łącznie na kwotę 2 419 128,48 euro, a jej partnerami byli: Powiat Żarski oraz Miasto Bad Muskau. Gmina Zgorzelec w ramach tego etapu otrzymała dofinansowanie 691 048,89 euro, które było wydatkowane głównie na stworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Radomierzycach wraz z zakupem sprzętu sportowo-turystycznego oraz działania promocyjne. Powiat Żarski wykonał renowację mostu kolejowego w Łęknicy oraz wybudował trakt pieszo-rowerowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą z Łęknicy do Tuplic. Natomiast miasto Bad Muskau w ramach III etapu projektu wybudowało kładkę łączącą most kolejowy ze ścieżką rowerową.

W ramach poprzedniego etapu projektu tj. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV”, wydatkowaliśmy ponad 3 200 000,00 zł z czego ponad 2 450 000,00 zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej. W trakcie trwania tego etapu położono masę bitumiczną na całej długości, trasy rowerowej nad Nysą pomiędzy Koźlicami a Radomierzycami, powstałej w ramach I etapu „Przygody z Nysą” oraz w Jędrzychowicach, dodatkowo na terenie gminy wybudowane zostały drewniane altany rekreacyjno – wypoczynkowe. Ponadto w Centrum Rekreacyjno – Turystycznym w Radomierzycach, które powstało w poprzednim etapie projektu „Przygoda z Nysą”, pojawiło się nowe wyposażenie: kajaki, wiosła, rowery, kaski, pompki, przyczepka rowerowa a pod koniec października została oddana do dyspozycji mieszkańców i turystów nowa mobilna ścianka wspinaczkowa.

Przygoda z Nysą trwa już od ponad 8 lat. Projekt ten znacząco już podniósł poziom turystyki na pograniczu polsko – niemieckim, jednak na tym terenie nadal znajduje się wiele niezwykłych zasobów naturalnych oraz potencjał położony nieopodal Nysy Łużyckiej, który zostanie wykorzystany do dalszego rozwoju turystyki w trakcie trwania nadchodzącego V etapu projektu.